ชมวิหารสีน้ำเงิน ณ วัดร่องเสือเต้น-จังหวัดเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

วันนี้เราอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย อีกจังหวัดที่มีเรื่องราวและวัฒนธรรมล้านนาจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งประเพณีเก่าแก่ที่สืบต่อมายาวนาน เมืองที่มีวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน เมื่อไหร่ที่มีโอกาสมาที่นี่แน่นอนว่าจะต้องมาแวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและที่นี่ยังมีวัดเก่าแก่หลายที่ด้วยนะ แต่ละที่ก็จะมีความสวยงามและศิลปะวิจิตรประณีตหลากวัด อย่างวัดที่เรากำลังจะพาคุณๆ มาเที่ยวกันในวันนี้ชมวิหารสีน้ำเงิน ที่เมื่อมาเที่ยวก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจในความสวยงามวัดที่สวยและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างวัดเสือร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่าแล้วเราก็ออกเดินทางจากที่พักเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายัง “วัดร่องเสือเต้น” โดยบริเวณทางเข้าวัดจะมีป้ายบอกทางไปวัดอย่างชัดเจน เมื่อเข้าไปภายในวัดสามารถนำรถไปจอดได้ภายในวัด แต่ภายในวัดมีพื้นที่จอดรถได้ไม่มากนะ ก็ต้องย้ายรถมาจอดไว้ริมทางด้านนอกตามระเบียบ
พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ-วัดร่องเสือเต้น

ประวัติความเป็นมา

“วัดร่องเสือเต้น”ตั้งอยู่ในหมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยคำว่า “ร่องเสือเต้น” มีการสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากที่ในสมัยอดีตบริเวณแถบนี้ผู้คนไม่พลุกพล่าน ทำให้มีเสือออกมาวิ่งเล่นกระโดดข้ามไปมา จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “ร่องเสือเต้น” เดิมวัดร่องเสือเต้น เคยเป็นหนึ่งในวัดร้างที่มีจำนวนมากในเมืองเชียงราย แต่เพราะวัดที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนั้นไม่มีทำให้ชาวบ้านร่วมกันให้ความเห็นว่าควรได้รับการบูรณะ เพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น ลักษณะเด่นของวัดร่องเสือเต้นนี้ คือ วิหารวัดร่องเสือเต้น ที่สร้างและออกแบบโดย สล่านก ศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงรายลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

บรรยากาศโดยรวม

เมื่อเราเดินทางมาถึงวัดสิ่งที่สะดุดตาเมื่อถึง “วัดร่องเสือเต้น” ที่แตกต่างจากวัดอื่นๆ นั้นแน่นอนก็คือโทนสีที่ใช้ที่เรามักจะเห็นวัดทั่วไปๆ สีที่เลือกใช้จะเป็นสีเหลืองทอง แต่“วัดร่องเสือเต้น” เลือกใช้สีหลักเป็นสีน้ำเงินฟ้าในทุกองค์ประกอบภายในวัดแห่งนี้ และถ้าคุณได้ทราบเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงเลือกใช้สีน้ำเงินฟ้า คุณจะเข้าใจในทันที จากการสอบถามผู้ใหญ่ที่ดูแลวัดเราก็ได้คำตอบว่าการที่ใช้สีน้ำเงินฟ้านั้นเป็นตัวแทนถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แผ่ขยายไปไกล เปรียบเสมือนกับท้องฟ้าที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตานั่นเอง

วัดร่องเสือเต้น

พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระประธานที่องค์สีขาวมุก

ที่นี้เรามาดูบริเวณภายในของวัดกันบ้าง ที่นี่ไม่ได้กว้างขวางมากนัก แม้จะเป็นวัดที่เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย แต่ในบางวันที่เป็นวันธรรมดาที่นี่ก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนัก สามารถเดินชมดูรอบสถานที่ได้โดยไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนัก หัวใจสำคัญของ “วัดร่องเสือเต้น” นั่นก็คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความวิจิตรสวยงาม และภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระประธานที่องค์สีขาวมุก องค์ใหญ่ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย ซึ่งชื่อนี้ได้รับพระราชทานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมที่แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าไว้ได้อย่างสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง

ไฮไลต์รอบๆ วัดร่องเสือเต้น

สิ่งแรกที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่อย่างที่ทุกคนทราบก็คือโทนสีที่แตกต่างไปจากทุกที่ ที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่สวยงามแต่มีความหมายสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองที่แทนความหมายของการขจรขจายทั่วไปเหมือนดังท้องฟ้า เป็นแนวพุทธศิลป์ที่คิดต่างและร่วมสมัยที่ทำให้เห็นเสน่ห์ของความสวยงามที่แตกต่าง แต่สามารถประยุกต์เข้ากับศาสนาได้

ต่อมาก็ คือ รูปปั้นพญานาคหน้าวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขาม แต่สวยงามในแบบศิลปะล้านนา ฝีมือการอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้มีชื่อเสียงที่มีความอ่อนช้อยวิจิตประณีต ที่นักท่องเที่ยวได้เห็นก็ต้องหยุดชม

อีกหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์” พระธาตุอันเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวัดร่องเสือเต้นที่มีความสูงถึง 20 เมตร ในพระธาตุนี้ส่วนยอดได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปริณายกอีกหนึ่งพระประธานที่มีความสวยงาม และเป็นที่ศรัทธาสำหรับบุคคลทั่วไป และคนในจังหวัด

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์-วัดร่องเสือเต้น

การเดินทางไปวัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น อยู่ในเขตอำเภอเมืองวัดจะอยู่ริมแม่น้ำกก ห่างจากสะพานแม่น้ำกกราว 300 เมตร การเดินทางเริ่มต้นที่ห้าแยกพ่อขุนฯ แล้วไปตามถนนเส้นหลัก เชียงราย – แม่สาย แล้วจากนั้นข้ามสะพานแม่น้ำกกจะเห็นแยกไฟแดงแรก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 250 เมตรและเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 50 เมตร จะเห็นวัดร่องเสือเต้นทางด้านขวามือค่ะ

นี่เป็นอีกสถานที่อีกแห่งที่อยากแนะนำให้ไปแวะเที่ยวชมเมื่อคุณเดินทางไปจังหวัดเชียงราย ไปชมศิลป์ที่สวยงามและโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และมีศิลป์ที่มีความอ่อนช้อยมากที่สุดและแปลกตาที่สุด พร้อมทั้งเข้ามากราบไหว้สักการะพระประธานที่สวยในวิหาร และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *