สะพานข้ามแม่น้ำแคว-จังหวัดกาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแควสร้างขึ้นจากเชลยศึกทหารอเมริกัน และเชลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นจับมาได้ระหว่างทำสงคราม งานแสดงแสงสีเสียง จำลองการระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี